Nacionalna konferencija: prevencija sklapanja maloletničkih brakova

15. Oct 2021.

Ekumenska humanitarna organizacija je organizovala konferenciju na temu: „Prevencija sklapanja maloletničkih brakova i porodičnog nasilja među pripadnicima romske populacije na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine“ u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Grada Novog Sada u Hotelu Putnik u Novom Sadu, 14.10.2021.godine.

Imajući u vidu to da je rasprostranjenost maloletničkih brakova mnogo veća među romskim stanovništvom u celom regionu, te da veliki broj romskih devojčica stupi u brak pre navršene 18. godine života, evidentno je da ovoj temi bilo potrebno posvetiti više pažnje.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici institucija i organizacija:

Maja Miljković, direktorica Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu;

Nenad Drašković, v.d. zamenik načelnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada;

Ljiljana Mihajlović, direktorica Кancelarije za inkluziju Roma;

Jelena Zorić, direktorica Centra za socijalni rad Grada Novog Sada;

Anna Brtka Valent, direktorica Ekumenske humanitarne organizacije.

Konferencija je organizovana kroz tri panel predavanja u okviru kojih su predstavljena istraživanja kao i rezultati rada u praksi.

U okviru prvog panela koji je bio posvećen prevenciji sklapanja maloletničkih brakova, govorili su: Svetlana Nešić Bajgo, savetnica u Pokrajinskom zaštitniku građana koja je predstavila istraživanje na temu „Maloletničke trudnoće“. Vinka Žunić, master psihološkinja iz Udruženja romskih studenata je predstavila istraživanje na temu „Stavovi muškaraca Roma o dečijim brakovima“. Na kraju panela je Marina Simeunović, aktivistkinja i borkinja za ostvarivanje ljudskih prava, govorila na temu „Ranih brakovi u kontekstu rodno zasnovanog nasilja, a  ne romske tradicije“.                                                                                                  

Drugi panel je bio posvećen pravnom okviru koji se odnosi na zaštitu nasilja u porodici prema pravnom okviru Republike Srbije o kom je govorila sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, Olivera Pejak Prokeš. Nadalje, Ivana Perić, psihološkinja iz SOS ženskog centra, je govorila na temu „Prevencija i zaštita prema preporukama Istambulske konvencije“.

U okviru trećeg panela na temu: „Porodično nasilje – od tišine do traume“ govorila je Nada Padejski Šekerović, rukovoditeljka prihvatilišta za decu i ugrožene porodičnim nasiljem – „Sigurna ženska kuća“ u Novom Sadu, a zatim i Vesna Ćerimović iz Udruženja Roma Novi Bečej koja je govorila o programima koje ovo udruženje sprovodi u cilju prevencije nasilja u među romskom zajednicom.

Konferencija se organizovala u sklopu projekta “S Romima i za njih u Dunavskom regionu”  koji za cilj ima razmenu iskustva, znanja i primera dobre prakse u radu sa romskom zajednicom i drugim marginalizovanim grupama u zemljama Dunavskog regiona. 

Projekat sprovode Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) u saradnji sa  Dijakonijom Vürtemberg iz Nemačke i sa partnerima iz Evangeličke akademije Sibiu iz Rumunije i Dijakonije iz Slovačke. 

Projekat je omogućen finansijskom podrškom državnog ministarstva Baden Virtemberg i Evropske strategije za Dunavski region (EUSDR). Ova makroregionalna strategija ima za cilj jačanje saradnje između podunavskih zemalja i uključuje devet država članica EU: Bugarsku, Nemačku, Hrvatsku, Austriju, Češku, Mađarsku, Rumuniju, Slovačku i Sloveniju. Izvan EU uključuje Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Republiku Moldaviju i Ukrajinu.