Sastanak sa saradnicima koji pružaju podršku deci u obrazovanju

05. Nov 2021.

Analiza do sada preduzetih aktivnosti i planovi za naredni period bile su teme supervizijskog sastanka koji je u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije okupio lokalne obrazovne koordinatore angažovane na projektu „Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji“. Cilj projekta, koji se realizuje uz finansijsku podršku nemačke organizacije Brot für die Welt, jeste da se poboljšaju šanse i uspeh u obrazovanju dece nižeg socioekonomskog statusa.

Lokalni obrazovni koordinatori u devet lokalnih zajednica zaduženi su za sprovođenje projektom predviđene podrške deci i mladima i praćenje stepena integracije te dece u školski sistem te su na sastanku razmenjena dosadašnja znanja i iskustva u radu. S obzirom da poslednje dve godine pandemija koronavirusa predstavlja izazov za proces obrazovanja dece iz osetljivih kategorija, posebna pažnja na sastanku poklonjena je toj temi.