Potpisan Protokol o saradnji sa OPENS-om

Potpisivanje Protokola o saradnji EHO-OPENS

02. Dec 2021.

U sredu 1. decembra potpisan je Protokol o saradnji između Ekumenske humanitarne organizacije i „Omladinske prestonice Evrope Novi Sad – OPENS“. EHO je tokom 2020. godine u aprilu mesecu započeo saradnju sa omladinskim savezom gore navedenog udruženja, a sa ciljem podsticanja razvoja lokalne mreže volontera u Novom Sadu. Tome u prilog EHO je postao i deo novosadskog volonterskog servisa. Takođe, predstavnici OPENS-a bili su deo aktivnosti koju je Ekumenska humanitarna organizacija realizovala u okviru projekta „Jačanje kapaciteta humanitarnih organizacija za prijem i vođenje volontera iz EU“, a po osnovu identifikacije udruženja koje zalaganjem na lokalu značajno doprinosi razvoju volonterizma.

Premet potpisanog Protokola je upravo saradnja i razvoj volonterizma kako na lokalnom  nivou, tako i razmena iskustava u rada sa inostranim volonterima u okviru različitih evropskih programa.

EHO je u okviru gore navedenog projekta tokom 2020. godine dobio i sertifikat za program prijema i vođenja volontera iz zemalja Evropske Unije (EU Aid Volunteer Initiative). Projekat se realizuje pod mentorskom ADRA Slovačke, a  u partnerstvu sa dobrotvornom fondacijom Srpske Pravoslavne Crkve Čovekoljublje iz Beograda, i MHD „Merhamet – Sandžak“ iz Novog Pazara i drugim partnerima: Asociacion CDRO (De Cooperacion para el desarrollo rural de occidente), Gvatemala, Asociacion de servicios educativos y culturales, Gvatemala, Asociacioj jesus obrero, Peru, Fundacion Alboan,  Estonija, Fundacion servicio jesuita para refugiados Colombia, Girl child network, Kenija, Medicus mundi Italia, Servizio volontario internazionale, Italija, The Ethiopian catholic church social and development commission, Etiopija, ASPEm, Italija.

Sredstva za realizaciju projektnih aktivnosti obezbeđena su iz EU fondova, a u okviru EU Aid Volunteers programa.