Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

08. Dec 2021.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom širom sveta se obeležava već 29 godina sa svrhom da se ukaže na potrebu njihovog uključivanja u sve društvene sfere - socijalne, obrazovne, kulturne i dr.

Ovaj dan,3. decembar, je prilika da širu društvenu zajednicu podsetimo da različitosti i posebnosti osoba sa invaliditetom poštujemo, da otklonimo eventualne predrasude i stigmatizaciju i da otvorimo puteve za njihovo obuhvatnije uključivanje u sve društvene tokove.

Naša organizacija u opštini Raška pruža Savetodavno terapijske i socijalno edukativne usluge za decu i odrasle sa različitom vrstom i stepenom invaliditeta. Cilj usluga jeste pomoć i podrška kroz razne vidove terapije da deca i odrasli sa invaliditetom dostignu maskimum svojih biološki datih potencijala, da poboljšaju svoje sposobnosti ili pak da ih održe na optimalnom nivou potrebnom za što samostalnije svakodnevno funkcionisanje.

Ovo je misija tima koji čine defektolog, logoped, fizioterapeuti, negovateljica, medicinska sestra i psiholog. Naši korisnici imaju i obezbeđen kombi prevoz, a za njihovu bezbednost brinu lični pratioci.

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom naši korisnici su u skladu sa svojim mogućnostima pokazali na razne načine šta su sve postigli i savladali.