Obeležavanje svetskog dana ljudskih prava u prihvatnom centru Sombor

10. Dec 2021.

Povodom Svetskog dana ljudskih prava koji se obeležava 10. decembra, terenska saradnica EHO organizacije u saradnji sa terenskom saradnicom iz Centra za socijalni rad održale su  interaktivnu edukativno-kreativnu radionicu u kojoj su učestvovali mladi, uzrasta od 20 do 25 godina koji trenutno borave u prihvatnom centru Sombor.

Na datoj radionici učesnici su imali priliku da saznaju o postojanju deklaracije o ljudskim pravima, značaju iste i najvažnijim principima. S obzirom na složenost njihovog putovanja, važno im je bilo istaći da svako ljudsko biće ima jednaka prava bez obzira gde se trenutno nalazili. Iskazali su zainteresovanost, motivaciju za ovu temu i veliku zahvalnost na uključivanju u aktivnost. Složili su se da svi ljudi treba da imaju ista prava bez obzira odakle dolaze, kojeg su pola ili kojim jezikom pričaju.

Dati projekat Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz podršku Evangelističke Luteranske crkve iz Amerike (ELCA).