Predavanje o primeni zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

13. Dec 2021.

Međunarodni dan ljudskih prava se širom sveta obeležava 10. decembra. Obeležavanje ovog datuma ustanovljeno je još 1950. godine na generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Upravo ovaj datum je simbolično odabran za međunarodni dan ljudskih prava jer je 10. decembra 1948. godine potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima.

Sporazum o ljudskim pravima podrazumeva pravo na život, slobodu i sigurnost ličnosti, ka i pravo na obrazovanje, lekarsku negu, zaposlenje, socijalnu sigurnost, slobodu mišljenja, veroispovesti i ostalo.

U prostorijama naše organizacije, Inicijativa za ekonomska i socijalna prava - A 11 je u petak, 10. decembra, održala predavanje koje je bilo fokusirano na primenu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći uz osvrt na prepreke i probleme primene ovog Zakona.  Sam cilj ovog Zakona je da se najranjivijim društvenim grupama omogući sistem pravde i mogućnost ostvarivanja sopstvenih prava.

Ekumenska humanitarna organizacija kroz projekat "Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019-2022" sprovodi aktivnosti usmerene ka unapređenju kapaciteta u radu kancelarija i službi za besplatnu pravnu pomoć, kao i poboljšanju dostupnosti besplatne pravne pomoći krajnjim korisnicima.

Projekat finansira HEKS/EPER, Švajcarska.