Diskriminacija i antidiskriminacija u institucijama

17. Dec 2021.

U organizaciji Ekumenske humanitarne organizacije, u utorak, 14. decembra, u prostorijama Hotela “Balašević“ održan je okrugli sto na temu diskriminacije i antidiskriminacije u institucijama.

Okrugli sto su otvorili Emila Spasojević – akreditovana predavačica u oblasti ljudskih prava i Aleksandar Balinović – zamenik predsednika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.

Diskriminacija je negacija ljudskih prava, i kao takva je jedna od najznačajnijih negativnih društvenih pojava. Ona označava svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje prema pojedincu, a koji se zasniva na rasi, boji kože, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili drugim ličnim svojstvima.

O problemima sa kojima su se susreli do sada, ljudskim pravima i načinu reagovanja u slučaju diskriminacije zajedno sa predavačima, diskutovali su svi učesnici ovog događaja iz oblasti ljudskih prava.

Događaj je sproveden kroz projekat “Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji“ koji finansira HEKS/EPER, Švajcarska.