Promocija Modela stambene podrške – Ozakonjenje

21. Dec 2021.

Ekumenska humanitarna organizacija je organizovala promociju modela stambene podrške – ozakonjenje, u Hotel centru „Balašević“, 16. 12.2021. godine.

U cilju poboljšanja uslova života u podstandardnim naseljima u Srbiji, Ekumenska humanitarna organizacija sa partnerskim jedinicama lokalnih samouprava podržava postupak ozakonjenja i unapređenja uslova stanovanja osetljivih grupa na ovim teritorijama kroz projekat “Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019-2022”.

Svi učesnici na promociji su tokom diskusije imali prilike da razmene iskustva na ovu temu, prikažu moguće poteškoće i probleme sa kojima su se susreli u toku postupka, kao i da bliže objasne sam postupak ozakonjenja objekata.

Projekat je omogućen finansijskom podrškom organizacije HEKS/EPER, Švajcarska.