Novi video na našem Youtube kanalu

29. Dec 2021.

Pružanje dodatne individualne podrške deci koja su u riziku od osipanja iz obrazovnog sistema je model koji podrazumeva uključivanje dece, njihovih roditelja i nastavnog osoblja kreiran kao odgovor na probleme nastale u obrazovnom sistemu izazvane pandemijom Covid19. Dodatna obrazovna podrška je značajan vid podrške deci koja imaju određene poteškoće, a koja rade po izmenjenom obrazovnom programu ili deci iz romske zajednice kao i deci za koju je utvrđena potreba da se ta usluga realizuje. Iako se projekat uspešno završava, ovaj vid podrške nastaviće se kao aktivnost i tokom narednog polugodišta kroz projekat “Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019-2022”. Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Opštinom Žabalj, O.Š. „Miloš Crnjanski“, Žabalj, O.Š. „Jovan Jovanović Zmaj“, Đurđevo, Centrom za socijalni rad opštine Žabalj i Kancelarijom za inkluziju Roma. Projekat finansira HEKS/EPER, Švajcarska.