Održan trening za volontere

12. Apr 2022.

Od 4. – 8. aprila u Malom Iđošu na Salaš KÁTAI Tanya održan je trening za projektni tim i volontere koji će biti uključeni u aktivnosti na projektu “Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudi u pokretu”.

Aktivnosti na projektu uključuju: Podelu keš kartica u 12 prihvatnih/azilantskih/tranzitnih centara u Srbiji, podelu higijenskih paketa u 5 prihvatnih centara (Adaševci, Principovac, Sombor, Subotica i Šid), okupacione radionice u tri prihvatna centra (Sombor, Subotica i Šid) kai i radionice dokumentarnog filma u tri prihvatna centra (Sombor, Subotica i Šid)

Sve aktivnosti predviđene projektom će se realizovati uz podršku volontera iz lokalnih zajednica Subotice, Šida i Sombora a ovaj trening je imao za cilj da pripremi volontere za podršku u sprovođenju navedenih aktivnosti.
Trening su vodile Slavica Ranisavljev Kovačev i Frančeska Fornari koje su nas tokom četiri dana sprovele kroz sledeće teme: razumevanje konteksta i potrebe migranata, lingvističke i kulturne razlike, razvoj interkulturalnih kompetencija, humanitarni principi u radu sa migrantskom populacijom, građenje kapaciteta volontera da identifikuju migrante kojima je potrebna dodatna podrška itd.
Projekat finansira HEKS/EPER, Švajcarska
@heks_eper
HEKS – EPER World