Podrška pri upisu u 1. razred

Značaj dugogodišnje volonterske podrške

26. Apr 2022.

Tokom protekle nedelje, a u okviru projekta „Terenski rad sa decom koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“ realizovana je aktivnost podrška roditeljima pri tranziciji iz predškolskog u školsko okruženje. Navedena aktivnost deo je petodelnog modela podrške, a petu godinu zaredom sprovode ga volonteri uključeni u aktivnosti gore navedenog projekta. Naime, kroz obrazovnu komponentu pomenutog projekta, razvijen je model podrške roditeljima budućih prvaka. Kako bi se postigao pozitivan učinak tranzicije, navedena aktivnost je tako organizovana da se nakon obilaska roditelja kroz saradnju sa OŠ „Jožef Atila“ prati dinamika upisa. Potom se sa decom, budućim prvacima sprovode edukativne radionice, izvrši se distribucije školskog pribora te se sa početkom školske godine nastavlja sa pružanjem podrške u okvirima produženog boravka navedene osnovne škole.

Aktivnost je deo gore navedenog projekta, koji EHO od 2009. godine realizuje uz podršku H. Stepic fondacije iz Beča.