Volonteri EHO-a upoznati sa rezultatima Exchange projekta

Predstavljanje faze rada Exchange projekta

30. May 2022.

Tokom profesionalnog treninga namenjenog volonterima koji su uključeni u aktivnosti projekta „Terenski rad sa decom koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“ predstavljani su rezultati rada u okviru projekta „Jačanje kapaciteta humanitarnih organizacija za prijem i vođenje EU volontera“ (Exchange of good practices and cooperation in humanitarian action to generate engagement) . Kao organizator volontiranja EHO kroz dugogodišnje iskustvo pružanja profesionalnog iskustva mladima, studentima kroz volontiranje pruža šansu za profesionalno oblikovanje i usavršavanje. Tome u prilog tema profesionalnog treninga Upravljanje konfliktima je zaokružena upoznavanjem prisutnih volontera sa doprinosima Exchange projekta za aspekta kvaliteta organizacije volontiranja. Takođe predstavljene su mogućnosti koje su otvorene zahvaljujući dobijanju sertifikata kojim se potvrđuje kvalitet rada EHO-a, a izdat od strane Evropske komisije. Kao i pri prethodno 4 organizovana događaja na kojim su podeljeni rezultati Exchange projekta, knjižica dobrodošlice - welcome booklet je ocenjen kao sadržajno značajno sredstvo za dobijanje informacija o organizatoru volontiranja, u ovom slučaju EHO-a.

Navedeni projekat EHO realizuje zajedno sa MHD Merhamet Sandžak iz Novog Pazara i Čovekoljubljem, Dobrotvornom fondacijom Srpske Pravoslavne Crkve iz Beograda, uz mentorstvo ADRA Slovačka (ADRA)

Pored navedenih partnera u projekat su uključene i sledeće organizacije: Asociacion CDRO (De Cooperacion para el desarrollo rural de occidente), Gvatemala, Asociacion de servicios educativos y culturales, Gvatemala, Asociacioj jesus obrero, Peru, Fundacion Alboan,  Estonija, Fundacion servicio jesuita para refugiados Colombia, Girl child network, Kenija, Medicus mundi Italia, Servizio volontario internazionale, Italija, The Ethiopian catholic church social and development commission, Etiopija, ASPEm, Italija.

Sredstva za realizaciju projektnih aktivnosti obezbeđena su iz EU fondova, u okviru EU Aid Volunteers programa.