U prihvatnim centrima Šid i Sombor obeležen Međunarodni dan izbeglica

21. Jun 2022.

Od 2015. godine kroz našu zemlju je prošao milion i po izbeglica sa područja Sirije, Iraka, Irana, Avganistana, Pakistana... Kroz projekat „Osnaživanje žena i dece izbeglica“ datoj populaciji Ekumenska humanitarna organizacija trenutno pruža podršku u prihvatim centrima Šid Stanica i Sombor. Edukatorke angažovane na projektu kroz različite organizovane projektne aktivnosti sa decom, mladima i ženama, nastoje pružiti podršku i osećaj prihvaćenosti i uključenosti prisutnih izbeglica u svakodnevne tokove. Kako je 20. jun Međunarodni dan izbeglica, kroz realizovanu aktivnost korisnici su se prisetili svog dosadašnjeg kretanja, nedaća sa kojima se suočavaju i uticaja na njihovu  porodicu. Kao najvažniji segment života istaknuto je zajedništvo porodice. U pogledu ovog simboličnog datuma, deca su na kreativan način predstavila posledicu trenutnih migracija i prikazala različite lokacije svih svojih članova porodice sa nadom da će se uskoro svih naći na jednom mestu.

Trenutan broj izbeglica u prihvatnom centru Šid Stanica je 150, dok u Somboru boravi 780 lica. Dati projekat Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz podršku Evangeličke Luteranske crkve iz Amerike (ELCA).