Izazovi i prepreke izmenjenih modela nastave

Izazovi i prepreke izmenjenih modela nastave

17. Sep 2020.

U četvrtak 17. septembra održan je supervizijski sastanak sa lokalnim saradnicima koji su angažovani na projektu „Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji“. Cilj projekta je da se poboljšaju šanse i uspeh u obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih, a lokalni saradnici su zaduženi za identifikaciju i selekciju učenika koji su korisnici projekta, sprovođenje projektom predviđene podrške i praćenje stepena integracije identifikovane dece u školski sistem i njihovog uspeha. 

Nakon uvodne reči direktorice Ekumenske humanitarne organizacije i analize tekućih projektnih pitanja sa projektnim timom, organizovana je fokus grupa na kojoj su analizirani izazovi, prepreke i šanse u obrazovanju socijalno depriviranih učenika, a u kontekstu izmenjenih modela nastave (kombinovani model i nastava na daljinu). Ova fokus grupa osnov je za dalje prilagođavanje projektnih aktivnosti epidemiološkoj situaciji i posledičnoj organizaciji obrazovnog procesa. 

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku organizacije Brot für die Welt iz Nemačke.