Pružanje podrške učenicima u OŠ „Jožef Atila“ i „Vuk Karadžić“

Pružanje podrške učenicima u OŠ Jožef Atila i Vuk Karadžić

18. Sep 2020.

U okviru projekta „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici“ nastavljeno je sa pružanjem podrške deci u učenju. Do sada pomenuta aktivnost se realizovala u okviru produženog boravka OŠ „Jožef Atila“, dok je od septembra 2020. godine uspostavljena saradnja i sa OŠ „Vuk Karadžić“. Volonteri angažovani u okviru gore navedenog projekta pružaju kroz individualni i grupni oblik rada pomoć učenicima u savladavanju nastavnog gradiva, posebno imajući u vidu izostanak pohađanja pripremnog predškolskog programa. 

Aktivnost je deo modela podrške deci i porodicama is socijalno ugroženih porodica pri tranziciji iz predškolskog u školski obrazovni sistem, a sa ciljem uključivanja i daljeg sprečavanja osipanja dece iz školskih klupa.