Dva meseca od početka projekta javnog rada

Dva meseca od početka projekta javnog rada

01. Sep 2020.

Od 1. jula 2020. godine Ekumenska humanitarna organizacija je otpočela projekat Javnih radova i zaposlila 3 osobe sa invaliditetom na poslovima sakupljanja i raspodele polovne garderobe u našem magacinu polovne garderobe. Šandor, Miroslav i Danijel rade na prijemu, selekciji (po potrebi i pranju) i izdavanju polovne garderobe korisnicima. Magacin polovne garderobe je ponovo otvoren za korisnike iz marginalizovanih kategorija svaki utorak i četvrtak od 8:00 do 14:00 sati.