Besplatan kurs tkanja 2020.

Besplatan kurs tkanja 2020.

03. Sep 2020.

Ekumenska humanitarna organizacija uz finansijlu podršku nemačkog donatora Gustav-Adolf-Werk Württemberg organizuje kurs tkanja za žene. Kurs je namenjen nezaposlenim ženama koje imaju otežan pristup zaposlenju (osobe sa invaliditetom, samohrane majke ili majke sa više dece, nezaposlene ili bez stalnog zaposlenja, Romkinje, readmisantkinje itd.).

Kurs će trajati 3 meseca i početak planiramo u četvrtak 17. septembra 2020. u prepodnevnim satima. Predviđeno je ukupno 60 sati obuke jednom nedeljno po cca 4 školska časa. Nakon obuke polaznice će steći osnovne veštine tkanja koje će im omogućiti samostalni rad i proizvodnju jednostavnih tkačkih proizvoda.

Kurs će se održavati u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji u prostorijama Dnevnog centra za osobe sa invaliditetom, Ćirila i Metodija 21, Novi Sad.

Nastavu drži vrlo kvalifikova instruktorka sa bogatim predavačkim iskustvom. Nakon završetka kursa polaznice dobijaju potvrdu o pohađanju obuke.

Prijave i pitanja možete poslati do 11.septembra 2020. na e-mail: marija@ehons.org ili se prijaviti putem telefona: 021/479 0072 ili mob. 064/6595 523.

Bilo bi poželjno da, ukoliko ste u mogućnosti Vašu prijavu u vidu ispunjenog formulara pošaljete na gore navedenu e-mail adresu.