Radionice u PC Sombor

Radionice u PC Somboru

07. Sep 2020.

Uz pomoć i podršku Evangelical Lutheran Church in America (ELCA), naša koleginica u PC Somboru je organizovala veliki broj radionica za decu koja tamo borave ali dve radionice koje su im izmamile najveće osmehe i koje su im bile najinteresantnije su “Moja porodica, moja kuća” i “ 4 godišnja doba”.

U radionici o porodici, nakon razgovora o porodici, deca su imala zadatak da drvenim bojama ukrašavaju kuću napravljenu od papira a zatim da u kuću ucrtaju svoju porodicu. Na kraju radionice, svako dete je predstavilo svoj dom i svoju porodicu.

Druga radionica je bila “4 godišnja doba” i imala je za cilj da na kreativni način deci približi šta je karakteristično za koje godišnje doba i kako da ga prepoznaju. Deca su radila u parovima i na hamer papiru koji je podeljen na četiri polja su lepili krep papir određene boje. Pravili su krošnje drveta od krep papira i na taj način su deca usvajala koje boje određuju koje godišnje doba.

Za obe radionice su izrazili želju da se što pre ponove, pogotovo radionicu o porodici.