Obuka volontera za pružanje psihosocijalne podrške

Obuka volontera za pružanje psihosocijalne podrške

18. Sep 2020.

Kako pružiti psihosocijalnu podršku onima kojima je ona potrebna i koje su odgovornosti volontera i organizatora volonterskih aktivnosti, ali i uspostavljanje profesionalnih granica volontera u radu sa pripadnicima romske zajednice - bile su neke od tema na obuci za volontere na projektu "Jačanje kapaciteta lokalnih i romskih zajednica na teritoriji Grada Šapca za inkluzivne procese UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju)" koja je organizovana u petak, 11. septembra 2020. godine u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu.

Cilj obuke je bio da volonteri koji su već zavrsili jedan ciklus obuka u prethodnom periodu u okviru projekta ‘’Ključ za inkluziju’’ steknu dodatna znanja i veštine o tome kako pružiti podršku pripadnicima romske zajednice u nekoj kriznoj situaciji i kako prepoznati koji su to rizici po psihološko zdravlje mladih Roma na teritoriji Grada Šapca. 

Projekat realizuje Grad Šabac, Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada i Visoka škola socijalnog rada iz Beograda u sklopu grant šeme programa „Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije.