Tribina: Značaj aktivnog starenja

Tribina: Značaj aktivnog starenja

25. Sep 2020.

Dana 24.09.2020. u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije je održana tribina pod nazivom „Značaj aktivnog starenja“ za naše starije sugrađene kao i ostale zainteresovane. Tribina je organizovana u partnerstvu sa udruženjem građana Amity iz Beograda u okviru projekta „Međugeneracijskim dijalogom i aktivnim starenjem do nediskriminacije“ koji finansijski podržava Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Cilj projekta i javnih tribina je doprinos sprečavanju kršenja zabrane diskriminacije i unapređenja položaja starijih osoba, a u skladu sa predviđenim merama i aktivnostima Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije (2014 – 2018) u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Raški.