Ekumenski rad žena

Ekumenski rad žena

30. Jan 2020.

U subotu 25. januara 2020. godine u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji održan je godišnji sastanak žena, predstavnica pet crkava, koje učestvuju u ekumenskom radu i organizuju Svetski molitveni dan. Cilj sastanka je bio podnošenje izveštaja o radu za 2019. godinu, kao i planiranje aktivnosti i projekata za tekuću 2020. Na sastanku je učestvovalo 16 žena.

Žene su imale priliku da se međusobno druže i podele svoju radost zbog ponovnog susreta ali i da se zamisle nad potrebama i mogućnostima daljeg unapređenja ekumenske saradnje u Vojvodini i regionu. Koordinatorka je upoznala žene sa odobrenim projektom od strane Pokreta najmanjeg novčića (FLC) koji se bavi prevencijom raka kod žena iz ruralnih naselja. Projekat će se realizovati u nekoliko naselja u Vojvodini.

U toku su i pripreme za Svetski molitveni dan, svečanu liturgiju koja će se održati u Grkokatoličkoj crkvi Sv. Petra i Pavla u Novom Sadu. Ova molitva koju organizuju žene održava se u preko 40 crkvenih opština u Vojvodini. Od 2013. godine se ekumenski organizuje u Beogradu.