Softver za socijalno osposobljavanje dece sa invaliditetom

Softver za radno i socijalno osposobljavanje dece sa invaliditetom

28. Sep 2020.

Polazeći od uverenja da sva deca treba da imaju jednak pristup obrazovnom sistemu, Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada i makedonska organizacija „Отворете ги прозорците“ iz Skoplja realizovale su, tokom 2015. godine, partnerski projekat „Aktivna inkluzija: E-pristupačno obrazovanje u Srbiji“. Cilj ovog projekta, koji su podržali Diakonie Österreich i Brot für die Welt, bila je promocija korišćenja informacionih i asistivnih tehnologija kao sredstava za inkluziju i participaciju dece sa invaliditetom osnovnoškolskog uzrasta u obrazovni sistem. 

Zahvaljujući ovom projektu, softver za čitanje i pisanje, koji je izvorno urađen na makedonskom i albanskom jeziku, prilagođen je na srpski jezik. Softver se koristi za socijalno osposobljavanje dece sa invaliditetom i/ili smetnjama u razvoju, a njegova srpska verzija dostupna je na našoj veb stranici: http://arhiv.ehons.org/app/html/home/home.html