Potpisan sporazum o saradnji sa opštinom Požega

Potpisan sporazum o saradnji sa opštinom Požega

12. Feb 2020.

U Požegi potpisan Sporazum o saradnji između Ekumenske humanitarne organizacije i opštine Požega. Opština Požega je jedna od 10 jedinica lokalnih samouprava u Srbiji u kojoj će se realizovati projekat „Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji“ u periodu od tri godine.

Kroz projektne aktivnosti će biti podržane romske i druge ugrožene porodice kojima je potrebna pomoć u postupku ozakonjenja stambenih objekata u cilju obezbeđenja pravno sigurnog doma. Za potrebe rešavanja složenih imovinskih odnosa na parcelama u naselju „Lisište“, završeni su geodetski radovi i u pripremi je postupak rešavanja vlasništva.

Podrška u obrazovanju i informisanje o pravima na druge vrste pomoći takođe će biti deo projektnih aktivnosti.

Sve aktivnosti će biti zasnovane na potrebama zajednice, pojedinaca i institucija, s ciljem bolje integracije u društveni sistem.

Realizaciju Projekta finansira HEKS/EPER Švajcarska.