Potpisan sporazum sa opštinom Raška

Potpisan sporazum sa opštinom Raška

13. Feb 2020.

Petogodišnja saradnja sa opštinom Raška se nastavlja i u naredne tri godine. U opštini Raška potpisan je Sporazum o saradnji između Ekumenske humanitarne organizacije i opštine Raška. Pored već realizovanog i Projekta koji je u toku, kroz projekat „Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji“, EHO će u saradnji sa opštinom pružiti podršku siromašnim porodicama u rešavanju problema u okviru tri oblasti: stanovanje, obrazovanje i informisanje o pravima na druge vrste pomoći.

Sve aktivnosti koje će se sprovoditi kroz ovaj Projekat će biti zasnovane na potrebama zajednice, pojedinaca i institucija, s ciljem bolje integracije marginalizovanih u društveni sistem.

Realizaciju Projekta finansira HEKS/EPER Švajcarska.