Motivacija za učenje i strategije podrške

Motivacija za učenje i strategije podrške

15. Feb 2020.

U okviru drugog konsultativnog sastanka mreže saradnika, pedagoških asistenata i učitelja, koji su angažovani na projektu „Unapređenje socio-ekonomske situacije marginalizovanih u Vojvodini kroz edukaciju i ekonomsko osnaživanje", 10.02.2020. godine održana je radionica „Motivacija za učenje“ u okviru koje se razgovaralo o preduslovima i motivaciji za učenje, motivacionim profilima, strategijama podrške i motivacionoj klimi u školi/odeljenju. Radionicu je vodila Vesna Radulović, prosvetna savetnica Školske uprave Novi Sad.

Edukativna komponenta projekta se sprovodi u sedam osnovnih škola u Vojvodini. Podrška će biti kontinuirano pružana za ukupno 420 učenika a cilj ove komponente je poboljšanje obrazovne integracije dece i mladih iz marginalizovanih grupa.

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Brot für die Welt i Diakonie Württemberg iz Nemačke.