Ekumenska humanitarna organizacija u okviru ekumenskog rada žena organizuje Svetski molitveni dan u Novom Sadu

Ekumenska humanitarna organizacija u okviru ekumenskog rada žena organizuje Svetski molitveni dan u Novom Sadu

26. Feb 2020.

Ovogodišnja liturgija Svetskog molitvenog dana dolazi iz Zimbabvea i poziva nas da se u petak 6. marta svi molimo za probleme i teškoće s kojima se suočavaju žene u ovoj južnoafričkoj državi. Ovu državu zadnjih godina potresaju politički nemiri, napetost i siromaštvo. U zajedništvu i ekumenskoj molitvi žene širom sveta pronalaze ohrabrenje i podršku u svojoj veri. Tema ovogodišnje molitve temelji se na stihu iz Jevanđelja po Jovanu, 5 glava, stih 8: ”Ustani, uzmi svoju postelju i hodaj”.

Zajedno sa ženama Zimbabvea i mi priznajemo da trebamo i želimo promenu, da očajnički trebamo isceljenje tela, duše ili duha. Imamo bezbroj izgovora i opravdanja kako bismo izbegli promenu. Poslušajmo Isusovu sugestiju, tačnije rečeno naređenje izraženo u tri glagola: ustani, uzmi i hodaj. Isus nam sa svoje strane omogućuje da iskusimo veliku Božiju ljubav, milosrđe i izlečenje i daje nam snagu da ovu naredbu i ispunimo. Nikada se ne trebamo bojati postupiti po Rečji Božjoj.

Žene SMD iz Novog Sada vas srdačno pozivaju da u petak, 6. marta 2020 u 17. časova dođete u Grkokatoličku crkvu, ulica Svetozara Miletića 44, i pridružite nam se da zajedno podržimo žene iz Zimbabvea i ohrabrimo se međusobno.

Odbor SMD, Srbija

 

SVETSKI MOLITVENI DAN