Kreativna radionica sa decom u Svratištu

Kreativna radionica sa decom u Svratištu

28. Feb 2020.

U četvrtak, 27.februara 2020. godine održana je druga po redu radionica sa decom u Svratištu za decu i mlade Novi Sad. Kreativna radionica „Modelovanje životinja u glinamolu“, realizovana je uz podršku vaspitača Svratišta, volontera i terenskih saradnika angažovanih u okviru projekta „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici“ koji je od 2009. Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz podršku H.Stepic CEE Charity. Cilj radionice usemeren je na razvoj dečjeg stvaralaštva, poučavanje dece o vrednostima umetničkog izražavanja i likovne kulture generalno. Rad sa glinemolom doprniosi razvoju dečje motorike, razumevanje veze onoga što zamišljamo i načina kako to prikazujemo. Nakon održane radionice, deca su izvela plesne tačke koje svakodnevno pripremaju uz pomoć vršnjačkog edukatora angažovanog na gore navedenom projektu, koji je takođe i volonter u Svratištu za decu i mlade Novi Sad. Na kraju druženja dogovorena je sledeća radionica koje će biti realizovana tokom marta meseca.