Novi projekat „EHO Apel – Covid19 pandemija“

Novi projekat „EHO Apel – Covid19 pandemija“

12. May 2020.

Ekumenska humanitarna organizacija, uz finansijsku podršku Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), realizuje projekat „EHO Apel – Covid19 pandemija“. Projekat podrazumeva podelu humanitarne pomoći ugroženim kategorijama stanovništva. Korisnicima delimo i informativne brošure sa uputstvima kako se zaštiti od novog korona virusa.