Gradimo i radimo za inkluzivnu Rašku – evropski program stambene podrške i aktivnog uključivanja

Gradimo i radimo za inkluzivnu Rašku – evropski program stambene podrške i aktivnog uključivanja

Socijalno uključivanje, kao važan faktor u osnaživanju osoba koje pripadaju osetljivim grupama a žive na teritoriji Opštine Raška jedna je od tri aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta „Gradimo i radimo za inkluzivnu Rašku – Evropski program stambene podrške i aktivnog uključivanja“. Podršku kroz ovaj projekat dobijaju socijalno ugrožene porodice koje pripadaju romskoj zajednici, žene žrtve porodičnog nasilja i osobe sa invaliditetom.

Projekat obuhvata tri paketa mera i to: 1) stambenu podršku, 2) aktivnu inkluziju (zapošljivost, zapošljavanje) i 3) dobro upravljanje kroz uvođenje antidiskriminacionih pravila ponašanja osoba u javnom i privatnom sektoru.

Ukupno 25 porodica (oko 75 osoba) će biti podržano kako bi poboljšali trenutne stambene uslove i bolje se uključili u društvenu zajednicu. Članovi podržanih porodica će dobiti podršku u ostvarivanju socijalnih i ekonomskih prava ali i u jačanju radnih kompetencija kako bi unapredili svoj status na tržištu rada.

Ukupno 18 porodica koje pripadaju romskoj zajednici će biti stambeno zbrinuto u novoizgrađenim socijalnim stanovima u naselju Kučevski lug u Raški. Dve porodice koje takođe pripadaju romskoj zajednici će biti stambeno zbrinute u dve socijalne kuće na teritoriji Opštine Raška. Pet osoba sa invaliditetom i/ili žena žrtava porodičnog nasilja unaprediće stambene uslove sanacijom, adaptacijom ili rekonstrukcijom svojih kuća dodelom i ugradnjom paketa građevinskog materijala.

Za 50 članova iz 25 porodica koje su korisnici projekta, obavezujuće je da budu uključeni u obuke organizovane kod privatnih poslodavaca i javnih preduzeća kako bi se lakše zaposlili ili bili povremeno radno angažovani. Sve ovo ima za cilj da članovi podržanih porodica postanu aktivni članovi šire društvene zajednice, da se umanji rizik od socijalnog isključivanja, da se povećaju individualni kapaciteti za zapošljavanje i stvore preduslovi za puno ostvarivanje socijalnih i drugih prava.

Projekat sprovodi Opština Raška sa partnerima Centrom za socijalni rad Raška i organizacijom civilnog društva Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada. Donator projekta je Evropska unija a su-finansiran je iz sredstava Opštine Raška. Vrednost projekta je  796.100 evra. Trajanje projekta je od 01. jula 2021. do 30. oktobra 2022. godine.

Projekat „Gradimo i radimo za inkluzivnu Rašku – Evropski program stambene podrške i aktivnog uključivanja“ se sprovodi u okviru programa Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji. Program u Srbiji implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Nosioc: Opština Raška; Partneri: Centar za socijalni rad Raška i Ekumenska humanitarna organizacija;

Oznake: http://social-housing.euzatebe.rs/rshttps://www.raska.gov.rs/ ; @unops_serbia

Grant menadžer: Slađana Jovanović > sladjana@ehons.org