Partnerstvo u sprovođenju projektne intervencije „pristup vodi"

Partnerstvo u sprovođenju projektne intervencije „pristup vodi"

Projekat „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, izazvane od strane COVID-19 pandemije" sprovodi Generalni sekretarijat koji zastupa SIPRU, Beograd, sa podimplementacionim partnerima Centrom za interaktivnu pedagogiju i Ekumenskom humanitarnom organizacijom iz Novog Sada. Ove aktivnosti su deo programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji", koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Ekumenska humanitarana organizacija, kao podimplementacioni partner na jednom od četiri polja intervencije „pristup vodi", koordinira sprovođenje aktivnosti u sedam lokalnih samouprava: Kanjiža, Alibunar, Zenjanin, Kovin, Stara Pazova, Smederevska Palanka i Valjevo.

Zahvaljujući izgradnji i/ili rekonstrukciji vodovodnih mreža i individualnim priključcima obezbeđenim kroz projekat, porodice iz 16 podstandardnih naselja će imati pijaću vodu u svojim domaćinstvima. Do kraja 2021, ukupno 217 domaćinstava je priključeno i povezano na sistem vodosnabdevanja.

Projektne aktivnosti u cilju obezbeđenja pristupa pijaćoj vodi se nastavljaju i u drugoj polovini 2022. godine.  

Koordinatorka: Slađana Jovanović > sladjana@ehons.org