Servisni centar – početna tačka

undp_rs podrska integraciji povratnika

U cilju unapređenja dostupnosti usluga namenjenih povratnicima po osnovu Sporazuma o readmisiji i povećanju nivoa njihove informisanosti o lokalnim uslugama i drugim dostupnim oblicima podrške, kao i unapređenju socijalne kohezije, prihvatanju različitosti i razvijanje socijalnih i ličnih kompetencija dece i mladih povratnika i nepovratnika u Novom Sadu, pokrenut je nov projekat.

Projektom se uspostavlja Servisni centar, na lokaciji koja je dostupna direktnim korisnicima, koji će doprineti unapređenju sistema evidentiranja povratnika u Gradu Novom Sadu, direktno uticati na odnos potreba – odgovor/podrška, a organizovanjem različitih aktivnosti u samom centru, kao što su fokus grupe, info dani – predstavljanje aktivnosti različitih institucija i organizacija, inkluzivno-edukativne radionice, i drugih aktivnosti za decu i mlade, doprineće i boljoj motivaciji povratnika i njihovih porodica da se (re)integrišu u društvo. Projekat je u skladu sa Lokalnim akcionim planom za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, migranata bez utvrđenog statusa i tražilaca azila u Gradu Novom Sadu za period 2022-2025.

Period implementacije projekta: 1. 11. 2022 – 31. 7. 2023. godine.

Projekat „Servisni centar – početna tačka“ implementira se u sklopu projekta “Jačanje nacionalnih i lokalnih sistema za podršku delotvornoj društveno-ekonomskoj integraciji povratnika na Zapadnom Balkanu” koji finansira Evrpska Unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Koordinatorka: Tijana Čeliković tijana@ehons.org

Fotografija preuzeta sa: https://www.undp.org/sr/serbia/news/podrska-integraciji-povratnika