Mi to vidimo ovako - Novi okviri za razgovore o migracijama

projekat slika

Mi to vidimo ovako - Novi okviri za razgovore o migracijama

Trenutni narativ o izbeglicama i migrantima (u mađarskim i srpskim medijima) koji je dominantno negativan - što skorašnja istraživanja i pokazuju- podstakao nas je da osmislimo ovaj projekat.

“...analiza je pokazala da su migranti i izbeglice u srpskim medijima vizuelno prikazani u dva stalno prisutna i dominantna okvira, vizuelnom okviru viktimizacije i vizuelnom okviru pretnje, i to kao bezlične grupe bez ikakvog identiteta, kao pasivne osobe koje ne rade ništa, osim što čekaju da se nešto dogodi u vezi sa njihovim statusom. Individualni portreti su retki…” (Krstić, A. 2022)

Osnovni cilj projekta je senzibilizacija i povezivanje studenata medija iz Subotice i Novog Sada, sa izbeglicama i migrantima smeštenim u Prihvatnim centrima u Subotici, Somboru i Šidu kroz jednosemestralni kurs. Kurs će se sprovoditi na mađarskom i srpskom jeziku za studente medija iz Subotice i Novog Sada. Tokom predavanja obrađivaćemo teme kao što su: etičko izveštavanje, medijska pismenost, ljudska prava i demokratija, globalni, nacionalni i lokalni političko-ekonomski okviri i konteksti, metodologija pripovedanja (storytelling) i uticaj medija na formiranje stava lokalne zajednice o migrantima/izbeglicama, i naposletku, postavljanje novih okvira u kojima su migranti/izbeglice predstavljani, od strane studenata/kinja, učesnika/ica projekta. Želimo studentima da prikažemo važnost medija, mostova između kultura i zajednica, koji su tu da povezuju, a ne da razdvajaju, i da je njihova uloga i odgovornost u svemu tome od izuzetne važnosti za bolju budućnost svih nas. 

Pored predavanja studenti će imati priliku da učestvuju i u Živoj biblioteci, gde će žive knjige biti migranti/izbeglice koji će (nakon adekvatne pripreme) ispričati svoju priču- a studenti/kinje će imati priliku da čuju i zabeleže njihove priče. Predviđene su i studijske posete Prihvatnim centrima u Vojvodini, kao i finalni javni događaj: Živa biblioteka koja je otvorena za javnost. Studenti/kinje će razgovarati sa migrantima/izbeglicama, upoznati se bolje i zajednički osmisliti i napraviti male video zapise i članke o migraciji, koje će biti objavljeni u studentskim medijima i ponuđeni drugim (jezičko srodnim) medijima. 

Projekat sprovodimo u partnerstvu sa Učiteljskim fakultetom na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici. 

Period implementacije projekta: 01.02. – 31.07. 2023. 

Projekat se sprovodi u saradnji sa IOM-om, uz podršku Švajcarske.

Koordinatroka projekta: Milica Milović Kinoli