Odgovor na poplave u Srbiji 2023

Odgovor na poplave u Srbiji 2023

Ekumenska humanitarna organizacija, uz finansijsku podršku ACT Alliance, i u partnerstvu sa Dobrotvornom fondacijom SPC „Čovekoljublje“ realizuje projekat „Odgovor na poplave u Srbiji 2023“. Projekat podrazumeva podelu višenamenske novčane pomoći i savetovanja za očuvanje javnog zdravlja ugroženim kategorijama stanovništva u cilju ublažavanja posledica vanrednog stanja nastalog usled poplava u Srbiji u maju i junu 2023 – reke Moravica u Zlatiborskom okrugu i Zapadna Morava u Rasinskom okrugu. Planirani obuhvat humanitarne pomoći u vidu keš kartica i informativnih lifleta iznosi 1000 direktnih korisnika. Pomoć će biti koordinisana sa kriznim štabovima, centrima za socijalni rad i Crvenim krstom u lokalnim samoupravama koje su pogođene poplavama.

Period implementacije: jul 2023-novembar 2023.

Kontakt osoba: Anna Brtka Valent: annabrtka@ehons.org