Unapređenje socio-ekonomske situacije marginalizovanih u Vojvodini kroz edukaciju i ekonomsko osnaživanje

 Unapređenje socio-ekonomske situacije marginalizovanih u Vojvodini kroz edukaciju i ekonomsko osnaživanje

U cilju unapređenja socio-ekonomske situacije marginalizovanih grupa u Vojvodini, pokrenut je trogodišnji projekat (2019-2022.g) koji se sastoji iz dve komponente: ekonomsko osnaživanje i obrazovanje.
Edukativna komponenta se sprovodi u saradnji sa osnovnim školama u sledećim mestima u Vojvodini: Novom Sadu, Subotici, Kikindi, Zrenjaninu, Novom Bečeju, Srpskoj Crnji i Feketiću.
Korisnici edukativne komponente su učenici od 1. do 8. razreda osnovne škole sa specijalnim fokusom na decu koji pohađaju 7. i 8. razred. U cilju što uspešnije integracije dece u obrazovni sistem i što boljih postignuća, organizuju se individualna mentorska podrška, radionice i podrška u školskom priboru.
U okviru ekonomskog osnaživanja, realizuju se sledeće aktivnosti:

(a) dodela bespovratnih sredstava za početnike u biznisu za kupovinu novih mašina i opreme za započinjanje ili proširivanje sopstvenog posla u oblasti proizvodnje/ proizvodnog zanatstva ili uslužnih delatnosti,
(b) organizovanje obuke o pisanju biznis plana tokom koje se učesnici:
- Upoznaju sa karakteristikama i elementima biznis planova
- Razviju osnovne veštine planiranja svog biznisa i ovladaju nekim metodama planiranja
- Radeći individualno popune Prijavu sa biznis planom za dodelu bespovratnih sredstava
(c) dodela bespovratnih sredstava za kupovinu novih mašina i opreme, uz registraciju malih preduzeća i započinjanje ili proširivanje sopstvenog posla u oblasti proizvodnje/ proizvodnog zanatstva ili uslužnih delatnosti.

Planirano je da tokom trajanja projekta 590 pripadnika marginalizovanih grupa (Romi, interno raseljeni, povratnici, primaoci socijalne pomoći, porodice koje žive ispod linije siromaštva) u Vojvodini, bude podržano kroz ove dve komponente.

Period implementacije: 1. jul 2019 – 30. juni 2022. godine

Partner: Brot für die Welt, Diakonie Württemberg/ Hoffnung für Osteuropa

Koordinatorka: Tanja Stojković  > tanjas@ehons.org