Dodatna obrazovna podrška deci povratnicima

Dodatna obrazovna podrška deci povratnicima
CIlj pokretanja ovog EHO projekta je unapređenje dostupnosti usluga namenjenih povratnicima po osnovu Sporazuma o readmisiji i povećanje nivoa njihove informisanosti o lokalnim uslugama i drugim dostupnim oblicima podrške, uključujući unapređenje socijalne kohezije, prihvatanje različitosti i razvijanje socijalnih i ličnih kompetencija dece i mladih povratnika i nepovratnika u Novom Sadu.

Projekat se tematski nadovezuje na EHO projekt Servisni centar, na lokacijama dostupna direktnim korisnicima (osnovnim školama u Novom Sadu koje pohađaju deca iz povratničkih porodica). Fokus projekta je direktno uticati na odnos potreba – odgovor/podrška, kroz organizovanje različitih aktivnosti podrške deci u navedenim školama, inkluzivno-edukativne radionice, i drugih edukativnih aktivnosti za decu i mlade. Projekat će doprineti i boljoj motivaciji povratnika i njihovih porodica da se (re)integrišu u društvo. Projekat je u skladu sa Lokalnim akcionim planom za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, migranata bez utvrđenog statusa i tražilaca azila u Gradu Novom Sadu za period 2022-2025.

Period implementacije projekta: 1. 11. 2022 – 31. 11. 2023. godine.

Projekat se implementira se u sklopu projekta “Jačanje nacionalnih i lokalnih sistema za podršku delotvornoj društveno-ekonomskoj integraciji povratnika na Zapadnom Balkanu” koji finansira Evrpska Unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Koordinatorka: Tijana Čeliković tijana@ehons.org

Fotografija preuzeta sa: https://www.undp.org/sr/serbia/news/podrska-integraciji-povratnika