Podrška obolelima od raka

 Podrška obolelima od raka

RakInfo“ je služba podrške obolelima od raka koja pruža neophodne informacije i emocionalnu podršku obolelima od raka, njihovim porodicama i prijateljima putem telefona, lične posete, imejla i pisma.

Služba podrške obolelima od raka RakInfo” funkcioniše na bazi volonterstva. Volonteri su mahom osobe nemedicinske struke, posebno obučeni iz oblasti onkologije i psihologije i osposobljeni za rad u Službi podrške.

RakInfo pruža svoje usluge besplatno , svakog radnog dana od 16-20 sati.

Telefonska linija 021/650-6007 stoji na raspolaganju za pružanje informacija, emocionalne i duhovne podrške po pozivu korisnika usluga.

 

Period implementacije: 1. januar 2023 – 31. decembar 2023. godine

Partner: MOWE

Koordinatorka projekta: Borka Vrekić > borka@ehons.org