Edukacija za mlade iz oblasti mira i pomirenja

Edukacija za mlade iz oblasti mira i pomirenja

Prošle godine otpočeli smo trogodišnji projekat pod nazivom Mirovni edukativni centar, koji ima za cilj doprinos trajnom miru i unapređenje međuetničke i međuverske tolerancije među mladima. Projekat se realizuje u saradnji sa EHO osnivačkim crkvama i krajnji rezultat ovog projekta je 15 obučenih trenera za trenere u mirovnom radu. U 2019. godini 13 prijavljenih mlađih crkvenih aktivista iz 5 crkava u Vojvodini pohađalo je početni trening za trenere. Ove godine planira se organizovanje 2 napredna treninga.


Projekat finansira MÖWE.

Koordinatorka: Marija Parnicki : marija@ehons.org