Sigurni kutak za decu u prihvatnom centru Subotica

 Sigurni kutak za decu u prihvatnom centru Subotica

Tokom tranzicije kroz Republiku Srbiju mnoge porodice sa decom bile su suočene sa privremenim boravkom u nekom od prihvatnih i tranzitnih centara u našoj zemlji, odakle su svoj put nastavljale prelaskom graničnih prelaza sa državama susedima. U tranzitno - prihvatnom centru Subotica 2016. godine mi smo bili započeli projekat Sigurnog kutka za decu sa ciljem da svako dete koje poseti Kutak, u okviru centra, dobije psihosocijalnu podršku, da putem različitih kreativnih i edukativnih aktivnosti razvija motiričke i druge sposobnosti i veštine, kao i da sam boravak u Kutku ima učinak na prevenciju sekundarne traumatizacije dece u izbeglištvu i migracionim tokovima. U okviru rada Kutka deca su uživala u društvenim igrama, kreativnim i edukativnim radionicama, učila jedna od drugih, zajedno i sa edukatorima EHO. U Kutku su takođe bile organizovane različite tematske aktivnosti, kao što su časovi Engleskog, Nemačkog i Srpskog jezika. Na dnevnom nivou kutak je poćivalo između 15-35 dece. Najveći broj dece je bio iz Avganistana, Iraka, Irana i Sirije. Ponekad su se aktivnostima pridružile i majke, koje su na taj način provodile kvalitetno vreme sa svojom decom.

Da vreme koje deca provode sa svojim porodicama u centru ne bude monoton, pored aktivnosti u samom Kutku organizovali smo i aktivnosti u centru, kao što su posete animatora za decu, ali i aktivnosti van centra, kao što su jednodnevni izleti u ZOO vrt Palić.

 

Period implementacije: 1. decembar 2016 – 31. mart 2019. godine

Partner: H.Stepic CEE Charity

Koordinatorka: Tijana Vidović > tijana@ehons.org