Pomoć prisilno raseljenim Romima i Romkinjama

 Pomoć prisilno raseljenim Romima i Romkinjama

Projekat je u svom trogodišnjem ciklusu imao za cilj da preko pravne, ekonomske i obrazovne pomoći i poboljšanjem uslova stanovanja doprinese unapređenju socio-ekonomske situacije Roma i Romkinja u Vojvodini i podrži ostvarivanje njihovih ljudskih prava.
U periodu od 2016. do 2019. godine 444 dece povratnika (od čega 244 devojčica) u sedam vojvođanskih opština je koristilo uslugu mentorskog rada i dobilo školski pribor i obuću, što je rezultiralo da velika većina njih, uspešno završi razred. Takođe, podrška je pružena pri uključivanja u školski sistem, u procesu nostrifikacije, pribavljanjem i prevođenjem školskih svedočanstava iz inostranstva. Ključni faktori koji su olakšali postizanje rezultata bili su angažovanje PA i učitelja, uključivanje roditelja, dobra saradnja sa stručnom službom u školama i ostalim nastavnim osobljem.
U istom periodu, 85 korisnika i korisnica je završilo trening o pisanju biznis plana, dok je 30 njih dobilo bespovratnu pomoć u vidu alata i opreme za obavljanje sopstvenog posla, čime su uspevali da povećaju kućni budžet ali i da uključe u posao i druga nezaposlena lica.
4499 korisnika i korisnica od čega je veliki broj povratnika iz Zapadne Evrope, je dobilo podršku za pribavljanje različitih ličnih dokumenata što im je pomoglo u pristupu sistemu zdravstvene i socijalne zaštite.
Takođe, poboljšani su uslovi stanovanja za 9 porodica sa 53 člana domaćinstva obezbeđivanjem odgovarajućih sanitarnih standarda kao i poboljšanjem toplotne izolacije.
Tokom trogodišnjeg perioda, projektom je podržano oko 5000 pojedinaca širom Vojvodine.


Period implementacije: 1. jul 2016 - 30. jun 2019. godine

Partner: Brot für die Welt, Diakonie Württemberg

Koordinatorka: Tanja Stojković  > tanjas@ehons.org