Podrška (re)integraciji ugroženih porodica koje se dobrovoljno vraćaju ili su deportovane iz Savezne Republike Nemačke u Republiku Srbiju

 Podrška (re)integraciji ugroženih porodica koje se dobrovoljno vraćaju ili su deportovane iz Savezne Republike Nemačke u Republiku Srbiju

Cilj projekta je bio pružiti podršku i ojačati povratničke porodice kako bi povećale svoju funkcionalnost i uključenost u postojeće državne sisteme podrške. Projekat je realizovan u periodu od 3,5 godine u 32 opštine u Srbiji.
Podrška reintegraciji ugroženih porodica sastojala se iz uspostavljanja minimalnih sanitarnih uslova i poboljšanja uslova stanovanja, integracije dece u obrazovni sistem i obezbeđivanje kontinuiranog školovanja, pružanje informacija, savetovanja i podrške pri izdavanju ličnih dokumenata i u kontaktima sa državnim institucijama i službama, ekonomskog osnaživanja putem samozapošljavanja, savetovanje i poboljšanje zdravstvene zaštite.
Podrška svakoj porodici trajala je od 6 meseci do godinu dana, a u projekat su bili uključeni svi članovi porodice koji su aktivno učestvovali u postavljanju ciljeva i planiranju i sprovođenju aktivnosti projektnih mera.
Neophodan preduslov za razvoj projekta je bio formiranje mreže lokalnih saradnika sa teritorije cele Srbije koji su pružali aktivnu podršku i pratili proces reintegracije povratničkih porodica. Mrežu za integraciju u Srbiji, formiranu kroz ovaj projekat, čini 25 obučenih lokalnih saradnika koji su delovali na teritoriji Republike Srbije u 32 opštine.
Tokom trajanja projekta pružene su različite usluge i mere podrške za 1204 osobe (232 porodice) koje su identifikovane projektom.
 
Period implementacije: 1. jul 2016 – 31. decembar 2019. godine

Partner: Diakonie Württemberg

Koordinatorka: Tanja Stojković  > tanjas@ehons.org