Podrška za novi početak

Podrška za novi početak - Assistance for a New Start

Ovaj projekat se realizuje u cilju bolje reintegracije povratnika u Srbiji, tako što im omogućava bolji legalan pristup javnim uslugama, bolji pristup zapošljavanju i poboljšanje njihovih uslova života.

Projekat se sastoji iz tri komponente: pravna podrška, podrška samozapošljavanju i podrška za unapređenje stanovanja. Planirano je da tokom trajanja projekta pomoć bude pružena povratnicima, prvenstveno sa teritorije projektnih lokacija (Sremska Mitrovica, Ruma i Pećinci), ali i šire, uključujući teritoriju Novog Sada i Vojvodinu. Prioritet je dat ugroženim povratničkim porodicama sa lošim stambenim uslovima, nezaposlenim i nepomognutim od drugih organizacija. Pri tome, do 20% podržanih mogu biti i nepovratnici iz marginalizovanih grupa stanovništva na istim lokacijama (Romi ili ne-Romi, interno raseljeni, primaoci socijalne pomoći, porodice koje žive u sličnim uslovima siromaštva).

Projektom je predviđena pravna podrška u vidu informisanja i obezbeđivanja ličnih dokumenata za 450 osoba, podrška samozapošljavanju u vidu opreme za započinjanje sopstvenog posla za 62 osobe i podrška za poboljšanje uslova stanovanja u vidu stručne pomoći i građevinskog materijala za popravku sopstvenih kuća za 50 porodica, koje će dobiti i podršku u vidu osnovne kućne bele tehnike ili nameštaja. U poslednjih 6 meseci projekta hitna prijemna podrška biće pružena i trima tek pristiglim povratničkim porodicama koje su upućene na EHO podršku još u Nemačkoj. Ova podrška obuhvata urgentne pakete hrane i kućne hemije, građevinski materijal za manje popravke na kući ili za osnovnu kućnu belu tehniku ili nameštaj, kao i startup grant za samozapošljavanje jednog nezaposlenog člana porodice.

Takođe, kroz saradnju sa svim značajnim partnerima na nacionalnom i lokalnom nivou predviđen je dalji aktivan rad EHO-a na unapređenju postojećih politika i praksi koje se odnose na pitanja stanovanja, rad i (re)integraciju povratnika (i Roma).

Projektna metodologija zasnovana je na poštovanju osnovnih ljudskih prava i podršku ugroženima da ta prava ostvare, jednakosti, participaciji, multisektorskoj saradnji/partnerstvu, ekonomičnosti i transparentnosti.

Period sprovođenja projekta: 1. decembar 2020. - 31. maj 2023. godine

Usluge koje će biti pružene su, u ime nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), podržane od Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, u okviru Programa „Migracije za razvoj“ (PME).

Koordinatorka projekta: Ana Birgeš, ana@ehons.org

Više informacija: office@ehons.org