Ka rodnoj pravdi u Srbiji – mlade i starije žene zajedno

Ka rodnoj pravdi u Srbiji – mlade i starije žene zajedno

U partnerstvu sa Čovekoljubljem, dobrotvornom fondacijom Srpske pravoslavne crkve, Ekumenska humanitarna organizacija realizuje osmomesečni projekat „Ka rodnoj pravdi u Srbiji – mlade i starije žene zajedno“ u okviru programa ACT Alliance - Gender Justice Programme 2020. Cilj projekta je da se u lokalnim zajednicama čuje ekonomski i socijalni glas žena i obezbedi njihova veća participacija u društvu. 

U okviru projekta, EHO će izvršiti procenu rodno zasnovanih razlika u socijalnoj i ekonomskoj sferi u urbanim zajednicama, organizovati obuke koje će osnažiti žene u STEM oblasti (nauka, tehonologija, inženjerstvo i matematika), a potom im obezbediti mentorsku podršku i liderima crkvenih zajednica pružiti obuke na temu rodno zasnovanog nasilja.

Period implementacije: 1. decembar 2020. - 31. jul 2021. godine.

Partner: ACT Alliance / Sida

Koordinatorka: Anna Brtka Valent