Podrška integraciji povratničkih porodica

Podrška Integraciji Povratničkih Porodica

Podrška Integraciji Povratničkih Porodica je projekat Ekumenske humanitarne organizacije koji se bavi integracijom povratnika u Republici Srbiji koji su vraćeni iz pokrajine Baden-Virtemberg i drugih delova Nemačke, sveobuhvatnim pristupom koji u sebi sadrži niz intervencija i mera. Projekat je finansiran od strane Dijakonije Virtemberg i Hoffnung für Osteuropa

Opšti cilj projekta je doprinos reintegraciji povratnika iz Nemačke u Srbiju, podrška dostojanstvenom povratku i sprečavanje glavnih razloga ponovljene ilegalne migracije. 

Projekat doprinosi rešavanju problema povratničkih porodica kroz pružanje različitih mera podrške od strane lokalnih saradnika za integraciju koji čine Mrežu za integraciju u Srbiji.

Mrežu sačinjavaju lica koja su aktivna na polju pružanja usluga ciljnoj grupi kroz lokalne organizacije civilnog društva i/ili institucije sistema. Zadatak lokalnih saradnika za integraciju jeste da prikupljaju podatke o povratničkim porodicama, pružaju pomoć na terenu i prate proces integracije projektom obuhvaćenih porodica.

Podrška reintegraciji povratničkim porodicama obuhvata sledeće mere:

MERA 1 - Uspostavljanje minimalnih sanitarnih uslova i poboljšanje uslova stanovanja*
• Podrška za uspostavljanje sanitarnog minimuma i poboljšanje uslova stanovanja  (unutrašnje opremanje objekta i manje popravke u kući)

MERA 2 - Mere ekonomskog osnaživanja putem samozapošljavanja*
• obezbeđivanje mogućnost za samozapošljavanje - selekcija i dodela startap grantova za najbolje biznis inicijative  *
• informisanje i savetovanje povratnika o mogućnostima traženja posla od strane lokalnih saradnika*
• Uslov za dobijanje podrške jeste opisana biznis ideja u Prijavi sa biznis planom koja pokazuje da je planirani biznis održiv i u skladu sa kapacitetima aplikanta.

MERA 3 - Urgentna pomoć*
• nabavka hrane, higijene, lekova za nastavak lečenja lica koja nemaju zdravstvenu zaštitu, školskog pribora, neophodnih dokumenata u zavisnosti od potreba porodice

MERA 4 - Povezivanje povratničkih porodica sa institucijama i udruženjima*
• Mreža lokalnih saradnika će u toku projekta kontinuirano raditi na povezivanju povratničkih porodica sa svim relevantnim lokalnim institucijama i/ili udruženjima u cilju identifikovanja dodatnih mogućnosti i resursa za bolju integraciju - informisanje korisnika.

Projekat ima za cilj da u periodu 2020 - 2023. godine podrži 130 ugroženih porodica koje se dobrovoljno vraćaju ili deportuju u Republiku Srbiju iz Savezne Republike Nemačke. Prioritet imaju porodice iz pokrajine Baden-Virtemberg. 

Period implementacije: jul 2020 - avgust 2023.

Partner: Diakonie Württemberg, Hoffnung für Osteuropa 

Koordinator: Milisav Milinković, mail: milisav@ehons.org