Sa i za Rome u Dunavskom regionu

Sa i za Rome u Dunavskom regionu

“Sa i za Rome u Dunavskom regionu” je projekat koji ima za cilj da razmeni iskustva, znanja i primere dobre prakse u radu sa romskom zajednicom i drugim marginalizovanim grupama u zemljama Dunavskog regiona. 

Projekat čine tri faze:

Faza A: Izgradnja kapaciteta u romskim selima za sprečavanje nasilja u porodici u regionu Sibiu, Rumunija i u Vojvodini, Srbija
Faza B: Obrazovne mere za borbu protiv siromaštva u romskim naseljima u Slovačkoj i u Srbiji
Faza C: Savetovanje i informisanje u vezi sa mobilnošću Roma u Stuttgartu i Novom Sadu kao deo terenskog socijalnog rada i unapređenja legalnih migracija.

Pored glavne tri faze, projekat obuhvata i redovne kontakte sa partnerima, studijske posete u zemljama Dunavskog regiona, kreiranje publikacije sa primerima dobre prakse u radu sa ciljnom grupom, evaluacijski sastanak u Srbiji i završni kongres u Rumuniji.

Projekat sprovode Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) u saradnji sa Dijakonijom Vürtemberg iz Nemačke i sa partnerima iz Evangeličke akademije Sibiu iz Rumunije i Dijakonije iz Slovačke. 

Projekat je omogućen finansijskom podrškom državnog ministarstva Baden Virtemberg i Evropske strategije za Dunavski region (EUSDR). Ova makroregionalna strategija ima za cilj jačanje saradnje između podunavskih zemalja i uključuje devet država članica EU: Bugarsku, Nemačku, Hrvatsku, Austriju, Češku, Mađarsku, Rumuniju, Slovačku i Sloveniju. Izvan EU uključuje Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Republiku Moldaviju i Ukrajinu.

Period implementacije: decembar 2020 - mart 2021.

Partner: Diakonie Württemberg, Evangelička akademija Sibiu iz Rumunije i Dijakonija iz Slovačke. 

Koordinator: Milisav Milinković, mail: milisav@ehons.org