Kurs tkanja za žene iz marginalizovanih kategorija

Kurs tkanja za žene iz marginalizovanih kategorija

Kurs tkanja za žene iz marginalizovanih kategorija imao je za cilj osnaživanje i socijalno-ekonomsko jačanje žena, kojima je otežan pristup zaposlenju.  Najčešće su to bile nezaposlene  žene, samohrane majke i žene sa invaliditetom. Ekumenska humanitarna organizacija  poseduje razboje i opremu za održavanje ovih kurseva kao i adekvatno opremljen prostor. Obuka je održana u Dnevnom centru za osobe sa invaliditetom u periodu od septembra do decembra 2020. Instruktorka je bila iskusna radioničarka i tkalja Marina Šovljanski koja je držala časove praktične i teorijske obuke za ukupno 10 žena. Nakon ove obuke žene su osposobljene za izradu jednostavnih i srednje komplikovanih tkačkih proizvoda.  Stečene veštine mogu im  koristiti za  sticanja dodatnih  prihoda za svoje porodice ali i doprineti osećanju samopoštovanja i samovrednovanja.  Zbog velike zainteresovanosti žena kurs je nastavljen i u 2021. godini.

Projekt se realizovao u periodu od septembra  2020. do kraja decembra 2020. godine uz finansijsku podršku nemačkog donator Gustaw Adolf Werk. 

Koordinator: Marija Parnicki, mail: marija@ehons.org