Jačanje kapaciteta humanitarnih organizacija za prijem i vođenje EU volontera

Jačanje kapaciteta humanitarnih organizacija za prijem i vođenje EU volontera

Projekat „Jačanje kapaciteta humanitarnih organizacija za prijem i vođenje EU volontera“, Ekumenska humanitarna organizacija realizuje u partnerstvu sa MHD Merhamet Sandžak iz Novog Pazara i Čovekoljubljem, dobrotvornom fondacijom Srpske pravoslavne crkve iz Beograda, a uz mentorstvo ADRA Slovačka (ADRA) kao jedine sertifikovane organizacije u Slovačkoj u okviru inicijative EU Aid Volunteers.

Cilj dvogodišnjeg projekta je usmeren na dobijanje sertifikata za prijem (hosting program) volontera iz Evropske Unije, te jačanje kapaciteta organizacija za sprovođenje pomenutog programa po EU standardima. Tokom prve godine trajanja projekta aktivnosti će biti usmerene na izradu dokumenata za podnošenje zahteva Evropskoj komisiji za dobijanje sertifikata za navedeni program. Druga godina projekta obuhvatiće identifikaciju programskih oblasti u okviru kojih će partnerske organizacije jačati svoje kapacitete, kao i proces izrade metodološkog okvira za mapiranje organizacija koje u svoj rad uključuju volontere.

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku italijanskog partnera ASPEm (ASPEm –European Commission).

Period implementacije: 21. decembar 2019 – 20. decembar 2021. godine

Partner: ADRA Slovačka (ADRA),  ASPEm (ASPEm –European Commission).

Koordinatorka: Borka Vrekić > borka@ehons.org