Pružanje dodatne podrške u obrazovanju deci iz osetljivih grupa kao odgovor na pandemiju COVID 19

Pružanje dodatne podrške u obrazovanju deci iz osetljivih grupa kao odgovor na pandemiju COVID 19

Cilj ovog projekta je podrška školskoj deci i njihovim roditeljima koji su dodatno pogođeni krizom covid19 i koji su na ivici egzistencije. Uz dodatnu individualnu i digitalnu podršku školskoj deci u riziku od socijalne isključenosti, kao i njihovo aktivno učešće u obrazovnom procesu poboljšaće njihovo sigurno odrastanje u zdravom porodičnom okruženju.

Pružanje dodatne individualne podrške deci koja su u riziku od osipanja iz obrazovnog sistema je model koji podrazumeva uključivanje dece, njihovih roditelja i nastavnog osoblja kreiran kao odgovor na probleme nastale u obrazovnom sistemu izazvane pandemijom Covid19.

Podršku deci pružaju tutori kroz individualni rad što će usloviti poboljšanjem njihovog  samopouzdanja kao i lakšem savladavanju gradiva. Rad sa decom uključuje direktan rad kao i rad na daljinju. U skladu sa novim zahtevima, postavljenim kroz rad na daljinu, razvijamo novu digitalnu platformu, koju je EHO pilotirao u opštini Raška.  E-DOP je dodatna  aplikacija za e-učionicu koja će olakšati pristup nastavnicima i tutorima, ali takođe će i napredak uspeha dece biti lako pratiti.

Individualni tutorski rad sa detetom „jedan na jedan“ obezbediće bolju upotrebu inovativnog načina učenja. Nova, inovativna usluga koja obezbeđuje dodatnu podršku tokom kriznih situacija obezbediće bolju socijalizaciju deci iz marginalizovanih grupa u Srbiji. Kroz uključivanje tutora vršnjaka takođe promovišemo volonterizam i solidarnosti između učenika, ali i njihove senzibilizacije.

Do kraja semestra ove školske godine, 20 tutora će pružiti obrazovnu podršku (nastavu) za 70 dece.

Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Opštinom Žabalj, O.Š. „Miloš Crnjanski“, Žabalj, O.Š. „J. J. Zmaj“, Đurđevo, Centar za socijalni rad opštine Žabalj i Kancelarijom za inkluziju Roma.

 

Period implementacije:1. april 2021 -  31. decembar 2021. godine

Partneri: HEKS/EPER, Švajcarska

Koordinatorka: Milica Milović Kinoli milica@ehons.org