Humanitarna pomoć za izbeglice i migrante u Srbiji

Humanitarna pomoć za izbeglice i migrante u Srbiji

Projekti humanitarne pomoći izbeglicama u Srbiji u 2019. godini se nadovezuju na projekte iz 2015. i 2016. godine usmerene na potrebe izbeglica u tranzitu kroz Srbiju, naročito onih koji su ostajali i više od 10 meseci u centrima za prihvat izbeglica. Projektne aktivnosti u 2019. godini bile su koncentrisane prvenstveno na prihvatne centre na teritoriji Vojvodine (Adaševci, Šid, Principovac, Sombor, Subotica, Kikinda).
Glavni ciljevi projekata su: (i) smanjivanje ranjivosti izbeglica pružanjem humanitarne pomoći u hrani, odeći i obući, higijenskim proizvodima, medicinskim uslugama i lekovima, te renoviranjem, opremanjem i održavanjem prostorija u kojima oni borave; (ii) doprineti boljoj prihvaćenosti izbeglica od strane zajednica koje ih primaju kroz poboljšanje životnih uslova u samom lokalnim zajednicama i kroz poboljšani pristup obrazovanju izbeglica koje su smeštene u Srbiji.
U 2019. godini je u okviru 3 projekta bila je nastavljena redovna distribucija pomoći za zadovoljavanje najosnovnijih potreba preko 6.000 izbeglica u prihvatnim centrima, gde je pomoć bila u vidu odeće i obuće, higijenskih artikala i oprema za održavanje šest prihvatna centra, a EHO je bila jedina organizacija koja je obezbeđivala industrijsko pranje veša u spomenutim tranzitnim i prihvatnim centrima u Vojvodini.

„Humanitarian Assistance for Refugees in Serbia – Part I“
Realizacija projekta izgradnje bunara u Prihvatno tranzitnom centru Principovac je obuhvatila završetak testne bunarske bušotine koja je obezbeđivala ograničeno snabdevanje vodom u odnosu na potrebe punog kapaciteta ovog centra. Projekat je nadalje obuhvatio radove na rekonstrukciji sanitarnih prostorija u prihvatnim centrima u Šidu i Principovcu – delimičnu rekonstrukciju vodovodnih , kanalizacionh i električnih instalacija, nasipavanje novog pristupnog puta do Prihvatnog centra Principovac, te unapređenje klimatizacionih i smeštajnih kapaciteta u prihvatnom centru Miksalište u Beogradu.

„Humanitarian Assistance for Refugees in Serbia – Part II“
Nadalje, nastavljena je realizacija projekta humanitarne pomoći za izbeglice u Srbiji - snabdevanje prihvatno tranzitnih centara higijensko-neprehrambenim artiklima i uslugama za održavanje personalne higijene izbeglica i higijene prostorija u kojima oni borave. Ovaj projekat je obuhvatio poboljšanje uslova za rad u školama u kojima se odvija redovan školski program za izbegličku decu školskog uzrasta – zamena drvene stolarije PVC stolarijom u školama u Šidu, Sotu, Adaševcima, Vašici, Bikić Dolu. Naročiti naglasak u ovom projektu je bio stavljen na realizaciju obrazovnog programa za izgradnju kapaciteta i umrežavanje edukatora-trenera koji se bave edukacijom izbegličke dece iz svih prihvatno tranzitnih centara u celoj Republici Srbiji. Kroz ukupno 12 treninga, 70 učitelja iz osnovnih škola su povećali svoje interkulturalno znanje da budu bolje opremljeni za odgovor na specifične potrebe ove ranjive i marginalizovane grupe, da se uhvate ukoštac sa raznovrsnošću u školama te pozitivno utiču na odnose između izbeglica i lokalnih zajednica koje ih primaju. Na osnovu toga, u školama koje su poslale učitelje na interkulturalnu edukaciju bili su organizovani susreti kulturne razmene (hrana, običaji) na kojima se procenjuje da je učestvovalo oko 200 migranata i oko 200 stanovnika lokalnih zajednica.


Period implementacije: 1. septembar 2015 – 31. decembar 2020. godine.

Partneri: HEKS EPER, Evangelical Lutheran Church in America

Info kontakt> office@ehons.org