Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje marginalizovanih grupa

Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje marginalizovanih grupa

U cilju unapređenja socio-ekonomskog statusa marginalizovanih grupa u Vojvodini, pokrenut je trogodišnji projekat (2022-2025.g) koji se sastoji iz dve komponente: ekonomsko osnaživanje i obrazovna integracija.

U okviru komponente ekonomskog osnaživanja, realizuju se sledeće aktivnosti:

(a) organizovanje obuka o pisanju biznis plana tokom kojih se učesnici:
- Upoznaju sa karakteristikama i elementima biznis planova
- Razviju osnovne veštine planiranja svog biznisa i ovladaju nekim metodama planiranja
- Radeći individualno popune Prijavu sa biznis planom za dodelu bespovratnih sredstava

(b) dodela bespovratnih sredstava za početnike u biznisu za kupovinu novih mašina i opreme za započinjanje ili proširenje sopstvenog posla u oblasti proizvodnje/ proizvodnog zanatstva ili uslužnih delatnosti u iznosu od 750 eura, u dinarskoj protivvrednosti.

(c) organizovanje naprednih obuka za korisnike koji pokazuju potencijal za proširenje postojećeg posla. Teme koje se obrađuju na obukama su iz oblasti planiranja, marketinga, podizanja preduzetničke svesti, pravne forme za obavljanje samostalne delatnosti, postupak registracije firme, finansijske obaveze, mogućnosti za ostvarivanje prava na subvencije za samozapošljavanje i ulaska na formalno tržište rada.

(d) aktivnosti za osnivanje malih preduzeća: dodela bespovratnih sredstava za kupovinu novih mašina i opreme, uz registraciju malih preduzeća i započinjanje ili proširenje sopstvenog posla u oblasti proizvodnje/ proizvodnog zanatstva ili uslužnih delatnosti u vrednosti od 3000 eura.

(e) konsultantska podrška korisnicima podrazumeva kontinuiranu podršku korisnicima koji su podržani grantovima kroz individualne konsultacije, monitoring posete sa ciljem prevazilaženja problema tokom poslovanja i unapređenja poslovanja.


Obrazovna komponenta se sprovodi u saradnji sa osnovnim i srednjim školama u Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu i Rumi.
Korisnici edukativne komponente su učenici od 1. do 8. razreda iz četiri osnovne škole, kao i učenici završnog razreda dve srednje škole. Angažovani saradnici na obrazovnoj komponenti su pedagoški asistenti ili nastavnici i oni su zaduženi za identifikaciju i selekciju dece i mladih koji su korisnici projekta, sprovođenje projektom predviđene podrške deci i mladima i praćenje stepena integracije identifikovane dece i mladih u školski sistem i njihovog uspeha. Podrška podrazumeva nabavku školskog pribora, organizovanje individualne mentorske podrške učenicima i učenicama i organizovanje radionica. Za škole uključene u projekat, predviđena je tehnička podrška tj. nabavka neophodne opreme (laptop, tableti, pametne table, projektori i sl. u zavisnosti od potreba) sa ciljem povećanja kapaciteta škole za pružanje podrške učenicima, razvijanje kompetencija i digitalne pismenosti.

Planirano je da tokom trajanja projekta 588 pripadnika marginalizovanih grupa (Romi, interno raseljena lica, povratnici, primaoci socijalne pomoći) u Vojvodini, bude podržano kroz ove dve komponente.

Period implementacije: 1. jul 2022 – 30. juni 2025. godine

Partner: Brot für die Welt, Diakonie Württemberg/ Hoffnung für Osteuropa

Koordinatorka: Tanja Stojković  > tanjas@ehons.org