Mobilizacija i razvoj romske zajednice

 Mobilizacija i razvoj romske zajednice

Ekumenska humanitarna organizacija nekoliko godina unazad sprovodi projekat pod nazivom “Mobilizacija i razvoj romske zajednice“.

U sklopu novog trogodišnjeg ciklusa 2021 – 2024 biće sprovedene aktivnosti usmerene na unapredjenje znanja i veština predstavnika romske zajednice iz 6 opština u Srbiji. Učesnice i učesnici projekta su predstavnice/i romskih zajednica iz partnerskih opština, kao i predstavnici institucija, lokalne samouprave i drugih zainteresovanih grupa. Tokom ovog ciklusa uključeno je šest partnerskih opština: Žabalj, Aranđelovac, Smederevska Palanka, Surdulica, Novi Sad i Raška.        

Cilj projekta je razvoj kapaciteta predstavnika iz marginalizovanih grupa u partnerskim opštinama u Srbiji kroz bolji pristup uslugama na lokalnom nivou, kao i upoznavanje sa osnovnim ljudskim pravima, mentorstvo i razvoj njihovih sposobnosti, ali i mobilizacijom sopstvenih resursa same zajednice. 

Ciljnu grupu projekta čine predstavnici marginalizovanih grupa, a pre svega predstavnici romskih naselja, koji imaju potencijal i interes da svoju sredinu unaprede i omoguce bolji pristup informacijama i uslugama pripadnicima marginalizovanih grupa kako na lokalu, tako I na nacionalnom nivou, kao i umrežavanje relevantnih institucija sa predstavnicima lokalne zajednice. 

Projekat je do sada sproveden u 16 opština/gradova (Ruma, Titel, Novi Sad, Šabac, Sremska Mitrovica, Koceljeva, Opovo, Kovačica, Pančevo, Niš, Mionica, Vrbas, Ljubovija, Osečina, Obrenovac, Lazarevac) u saradnji sa osnovnim školama i pedagoškim asistentima/kinjama, predstavnicima romskih naselja, zdravstvenim medijatorkama, predstavnicima lokalnih, pokrajinskih i nacionalnih institucija, gde smo podržali 18 lokalnih grupa. Tokom prve tri godine implementacije uspeli smo da zajedničkim naporima omogućimo osnivanje više od 10 novih organizacija civilnog društva, obezbedimo finansijsko učešće lokalne samouprave u finansiranju LAP-a za Rome, sprovedemo više od 30 lokalnih inicijativa u romskim naseljima (dopunska nastava za decu, radionice za očuvanje zdravlja, čišćenje i asfaltiranje naselja, obezbedjivanje kanti za odlaganje smeća u naselju, izrada LAP-a za Rome i druge aktivnosti)

Aktivnosti kojima bi korisnici/e bili/e podržane zavisiće pre svega od njihovih individualnih potreba, ali i zajedničkih prioriteta definisanih pre i tokom obuke. Predvidjeno je da učesnice/i prodju 2 modula sa sledećim temama:   

1. Veštine komunikacije sa strankama
2. Pisanje EU projekta

Svaka partnerska opština će odabrati najmanje 5 osoba iz lokalne zajednice koje će proći ove obuke, ali i dalje raditi na realizaciji inicijativa koje zajednica postavi kao prioritet. U trećoj godini realizacije projekta formirane lokalne grupe moći će da dobiju podršku kroz Fond za male projekte, a potom i kroz uspostavljanje/poboljšanje saradnje sa lokalnim institucijama, ali i kreiranje održivih sistema podrške lokalnoj zajednici.

Period implementacije:1. februar 2021. -  31. januar 2024. godine

Partneri: Evangelical Lutheran Church in America

Koordinatorka: Gorana Sredanović > gorana@ehons.org